Ishlab chiqarish jarayoni

1. Nivelirlash

1. Nivelirlash

2.Qirqish

2. qirqish

3.Bo'rtma naqshlash

3. Bo‘rttirma

4. Paket

4. Paket